Námestie SNP v Martine – výsledky súťaže

Mesto Martin, v zastúpení Útvarom hlavného architekta, vyhlásilo v októbri jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na južné ukončenie centrálnej zóny mesta a komplexné riešenie Námestia SNP. Do súťaže sa zapojilo 11 autorských kolektívov. 1. cenu získal návrh Ing. arch. Petra Nezvala a spoluautorov: Ing. arch. Maroš Likavčan, Ing. arch. Lenka Likavčanová, Anna Valachová, Lucia Likavčanová, Ing. Roman Tiso, Ing. Matej Jasenka, PhD.

Námestie SNP v Martine