Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach

 Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach

      Mesto Levice vyhlasuje k 22. júnu 2017 verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach, ktorej účelom je získať najlepší návrh architektonického riešenia budovy kultúrneho domu a súvisiacich exteriérových priestorov, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského života mesta na jeho hlavnom námestí.

      Predmetom súťaže je architektonická štúdia prestavby budovy kultúrneho domu Družba na Námestí hrdinov v Leviciach

      Návrhy je možné odovzdať najneskôr do 26. 9. 2017.

  SÚŤAŽNÉ PODMIENKY (304,4 KB, 10 hits)

  INFORMAČNÝ LIST (401,3 KB, 387 hits)