SKA na Ministerstve zdravotníctva SR

Predseda Slovenskej komory architektov, architekt Iľja Skoček spoločne so zástupcami úradu SKA rokoval v pondelok 23. augusta s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva zdravotníctva Petrom Ferjančíkom. Predmetom stretnutia bola ponuka na odbornú pomoc zo strany stavovskej organizácie pri príprave architektonických súťaži návrhov pre plánovanú výstavbu a rekonštrukcie nemocníc a zdravotníckych zariadení z plánu obnovy a stability SR.

Slovenské zdravotníctvo čaká v nadchádzajúcom období dobiehanie investičného dlhu zdravotníckych stavieb. Plán obnovy a stability SR je na jednej strane finančnou príležitosťou, zároveň je však výzvou k zodpovednému prístupu investovať do skutočne environmentálne a sociálne zodpovedných riešení. Slovenská komora architektov nepretržite upozorňuje na potrebu hľadať tieto zodpovedné riešenia prostredníctvom architektonických súťaží návrhov. Sme radi, že pán minister Vladimír Lengvarský spolu s generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva, si naše argumenty a nesporné benefity súťaží návrhov vypočuli  a navrhli ďalšie kroky a postupy pre ich možnú aplikáciu v rámci pripravovaných procesov obstarávania, uviedla Oľga Miháliková, riaditeľka úradu SKA.

Zo zahraničia je známe, že kvalitný priestor mierni napätie a stres pacientov, čo priaznivo prispieva ku skráteniu času ich rekonvalescencie a súčasne mierni záťaž na personál nemocníc. Kvalitné priestorové riešenia a zodpovedné environmentálne opatrenia prostredia nemocníc sú pre slovenské zdravotníctvo cestou zlepšenia jeho celkového stavu, ako aj cestou udržateľného rastu kvality života v našej krajine.

Architektonické súťaže návrhov, ako cesta hľadania budúcej podoby nášho zdravotníctva, sa môžu uplatniť pri generálnych rekonštrukciách najväčších nemocníc, ale aj pri rade ďalších komplexných alebo čiastkových zadaniach na obnovu zdravotníckych zariadení v zriadení samospráv – od okresných nemocníc, až po miestne zdravotné strediská alebo centrá paliatívnej starostlivosti.

Verím, že Ministerstvo zdravotníctva SR príjme ponuku SKA a vo vzájomnej synergii vytvoria priestor pre uplatnenie progresívnych postupov obstarávania projektov obnovy stavebného fondu domáceho zdravotníctva, vyhlásil po rokovaní  na MZ SR predseda SKA Ilja Skoček.

Slovenská komora architektov je pripravená vytvoriť metodiku implementovania environmentálne, energeticky a zdravotno-sociálne zodpovedných a progresívnych priestorových riešení nemocníc, uplatňovaných už dnes v okolitých krajinách, doplnil Martin Zaiček, expert úradu SKA pre prípravu súťaží návrhov.

Veríme, že v nadchádzajúcom období budeme môcť prispieť bohatými skúsenosťami zo súťaží návrhov a priniesť na Slovensko budúcnosť pre zdravotníctvo. Nasledovaniahodným príkladom riešiť túto spoločensky naliehavú a zároveň ambicióznu víziu je úspešná súťaž na Nemocnicu budúcnosti v Martine.

+ foto 1: Nástupný pohľad na Nemocnicu Budúcnosti Martin (autori návrhu: Pantograph, zdroj: Pantograph a Jeséniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského, vizualizácia: FlyingArchitecture)

Slovenská komora architektov

Bratislava, 24. augusta 2021