NOMINÁCIE XI. ROČNÍKA ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽE CE•ZA•AR 2012 SÚ ZNÁME


Tlačová správa

Bratislava, 10. júl 2012

 

Nominácie XI. ročníka architektonickej súťaže CE·ZA·AR 2012 sú známe

 

Slovenská komora architektov zverejnila nominácie súťažného ocenenia CE·ZA·AR 2012, ktoré spomedzi 76 prihlásených diel vybrala medzinárodná odborná porota koncom júna. Víťazi ceny v jednotlivých kategóriách budú vyhlásení 11. októbra 2012.

 

O ocenení CE·ZA·AR 2012

Slovenská komora architektov, stavovská organizácia autorizovaných architektov na Slovensku vyhlásila koncom februára XI. ročník etablovanej referenčnej súťaže CE·ZA·AR 2012 – Ceny za architektúru. Ocenenie je udeľované vybraným architektonickým dielam spomedzi prihlásených uchádzačov v šiestich rozdielnych typologických kategóriách (Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér, Exteriér) na základe hodnotenia medzinárodnej odbornej poroty.

 

Úlohou ocenenia CE·ZA·AR je zdôrazniť kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o architektúre ako takej a o kvalitách budovaného životného prostredia. Práve z toho dôvodu vkladá Slovenská komora architektov reprezentovaná Predstavenstvom mnoho úsilia do organizácie i propagácie súťaže. Jedenásť úspešných ročníkov je dôkazom o dôležitosti odbornej ale aj laickej reflexie architektúry.

 

Kto rozhoduje o udelení cien

Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií aj voľba víťazov ocenenia CE·ZA·AR 2012 náleží sedemčlennej porote, zloženej z domácich i zahraničných odborníkov. Členmi tohoročnej poroty sú:

 

Ing. arch. Andrej Alexy (architekt, Bratislava),

Arch. John B. W. Bosch, BNA (architekt, Amsterdam),

Mgr. Akad. arch. Roman Brychta (architekt a pedagóg, Praha),

Prof. Peter Čanecký (scénograf, Bratislava),

Mag. arch. Beny Meier (architekt, Villach),

Ing. arch. Iľja Skoček (architekt, Bratislava),

Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel (architekt a pedagóg, Liberec).

 

Predsedom poroty sa pre tento ročník stal holandský architekt Arch. John B. W. Bosch, BNA.

Slovenská komora architektov zároveň vyhlasuje, že z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti bol namiesto pôvodne ohláseného porotcu Mag. arch. Dietera Henke z Viedne účastný procesu hodnotenia jeho náhradník, úspešný rakúsky architekt Mag. arch. Beny Meier.

 

Z hodnotiacich úsudkov poroty vyplýva, že aktuálny, XI. ročník ocenenia CE·ZA·AR 2012 nie je ani lepší ale ani horší ako tie predošlé: je skrátka iný. Slovenskej architektúre nastavuje zrkadlo pod iným uhlom, pričom sumarizuje vynikajúci profesionálny výkon architektov v širšom typologickom spektre. Porota sa zhodla na tom, že podobne ako predchádzajúce ročníky aj rok 2012 priniesol nominácie excelentných diel najmä v oblasti privátnej klientely. V porovnaní s nimi má však slovenská architektúra aj svoje rezervy a to predovšetkým v oblasti kvality spracovania verejného priestoru či v prípade verejných zákaziek.

 

Priebeh hodnotenia poroty

V máji a júni prebehlo dvojkolové zasadnutie sedemčlennej medzinárodnej poroty, ktorá z celkového počtu 76 prihlásených architektonických diel vybrala 23 postupových (semifinálových) diel. Z nich, na základe osobnej obhliadky napokon zvolila 18 nominácií – po troch v každej z typologických kategórií. Nominácie na Cenu za architektúru CE·ZA·AR 2012 boli v súlade so štatútom ocenenia udelené nasledovne:

 

Kategória RODINNÉ DOMY

 • Rodinný dom, Gusevova ul., Bratislava, autori: Juraj Sumbal, Mária Vanková;
 • Vila P, Košice, autori: Dušan Burák, Michal Burák,
 • Chata 5xT, Senec, autori: Štefan Polakovič, Roman Halmi, Peter Jurkovič, Lukáš Kordík, Katka Beladičová, Janka Benková, Ivan Príkopský

 

Kategória BYTOVÉ DOMY

 • Kondomínium BOJNICE, Bojnice, autori:Pavol Ziaťko, Jozef Bališ, Peter Beňuška, Peter Topinka
 • Bytový dom LEONARDO, Trnava, autori: Andrea Klimková, Pavol Kollár;
 • Casa Pueblo, Bratislava, autori: Michal Vršanský, Vladimír Vršanský, Branislav Hantabal, Zuzana Nágelová

 

Kategória OBČIANSKE A PREMYSELNÉ BUDOVY

 • Dom smútku, Uhorské, okr. Poltár, autori: Eva Teplanová, Igor Teplan;
 • Výstavba administratívnej budovy GasOil, Poprad, autor: Peter C. Abonyi
 • Polyfunkčná budova Westend Square, Bratislava, autori: Juraj Šujan, Karol Stassel;

 

Kategória REKONŠTRUKCIA A OBNOVA BUDOV

 • Kaštieľ Oponice – komplexná pamiatková obnova, Oponice, autori: Otokár Križma, Zuzana Križmová;
 • Zastrešenie átria a rekonštrukcia fasády FF UK, Bratislava, autori:Barbara Boríková, Igor Palčo, Naďa Doletinová, Jozef Karlubík, Rastislav Kňava, Miroslav Egyed;
 • Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, Bratislava, autori: Peter Bouda, Ivan Masár, Juraj Almássy, Richard Čečetka, Ondrej Strýček;

 

Kategória INTERIÉR

 • Interiér klubu KILOWATT, Trnava, autori: Marek Rudohradský, Peter Chaban, Martina Rudohradská;
 • Loft WHITE TREE, River Park, Bratislava, autori: René Baranyai, Natália Benčíková;
 • Interiér ateliéru GUTGUT, Bratislava, autori: Štefan Polakovič, Roman Halmi, Peter Jurkovič, Lukáš Kordík, Katka Beladičová, Janka Benková, Ivan Príkopský

 

 

Kategória EXTERIÉR

 • Mobilný objekt UNIMO, kameňolom Detva, autori: Martin Bosík, Martin Lepej, Róbert Sekula;
 • Letný pavilón SNG, Bratislava, autori: Martin Jančok, Aleš Šedivec;
 • Hromadná garáž Mudroňova ulica, Bratislava, autori: Karol Kállay, Karol Kállay ml., Branislav Bolčo, Radovan Valenta.

 

Vyhlásenie víťazov

Odborná porota zároveň v tajnom hlasovaní rozhodla o konkrétnych víťazoch v jednotlivých kategóriách. Zoznam laureátov Ceny za architektúru CE·ZA·AR 2012 je však známy len predsedovi poroty a ostane utajený až do okamihu slávnostného odovzdávania cien, ktoré prebehne počas galavečera, dňa 11. októbra 2012 v Bratislave.

 

Pre ďalšie informácie kontaktujte:

Vyhlasovateľ súťaže: Slovenská komora architektov, Panská ulica 15, 811 01 Bratislava, tel: +421254431254,
email: komarch@komarch.sk, www.komarch.sk,

 

Organizačný partner CE·ZA·AR 2012: design factory, Bottova 2, 811 09 Bratislava, tel: +421250201717,
email: info@designfactory.sk, www.designfactory.sk