Súťaž návrhov na športovú halu vo Vajnoroch

Mestská časť Bratislava – Vajnory vyhlásila ku dňu 19. mája 2016 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťažŠportová hala Bratislava – Vajnory“. Predmetom súťaže návrhov je architektonické a hmotovo-priestorové riešenie viacúčelovej športovej haly so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom statickej dopravy k navrhovanej stavbe. Účelom súťaže je zabezpečenie štúdie na vypracovanie projektovej dokumentácie k vybudovanie športovej haly vo Vajnoroch.

Súčasťou návrhu má byť aj návrh reorganizácie súčasných športových plôch v areáli, zimnej ľadovej plochy, budovy šatní a vyriešenie statickej dopravy.

Všetky informácie nájdete v súťažných podmienkach a na adrese www.vajnory.sk.

Súťažné návrhy je možné odovzdať do 6.9.2016 do 15:00 hod.

  Informačný list (242,5 KB, 545 hits)

  Súťažné podmienky (343,0 KB, 745 hits)