Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem – vyhlásenie súťaže

Obec Kunčice pod Ondřejníkem na konci minulého roku vyhlásila urbanisticko – architektonickou súťaž Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem

Předmětem soutěže je řešení krajinářských a urbanisticko-architektonických úprav středu obce Kunčice pod Ondřejníkem. Soutěžící mají navrhnout podobu okolí obecního úřadu, kde postavit nové bytové nebo obchod a jak se do budoucna vypořádat s rozsáhlým územím u potoka. Zpracování proběhne ve dvou fázích. V první, ideové fázi (anonymní), se bude řešit prostor celého středu obce s důrazem na definování urbanistické struktury a určení prostorového a hmotového řešení včetně dopravního řešení a definování hlavního veřejného prostoru v rámci celé obce.

Termín odevzdáni soutěžních návrhů prvního kola je 22.02.2018 do 11.30 hod.

Druhá, neanonymní fáze, bude zahájena soutěžním workshopem s veřejnou prezentací a bude řešit podrobněji vybranou část hlavního veřejného prostoru (bude specifikováno po soutěžním workshopu).

Súťažné podklady sú dostupné na profile zadávateľa, na odkazu: 

http://www.kuncicepo.cz/vyhlaseni-urbanisticko-architektonicke-souteze

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/nove-centrum-v-kuncicich-pod-ondrejnikem-urbanisticko-architektonicka-soutez