Nové znenie úhrad za výkony Slovenskej komory architektov

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov na svojom zasadnutí 13.marca 2012 schválilo nové znenie úhrad za výkony Slovenskej komory architektov s platnosťou od 1.apríla 2012.