Novelizácia stavebnej legislatívy – medzirezortné pripomienkové konanie

Pracovná skupina pre legislatívu Slovenskej komory architektov pod vedením Ing. arch. Juraja Šujana, s aktívnou účasťou Ing. arch. Imricha Pleidela, Mgr. arch. Nory Vranovej, prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD. a Ing. arch. Kornela Kobáka, pripravila pripomienky k návrhom Zákona o územnom plánovaní a Zákona o výstavbe.
Na výzvu na zaslanie pripomienok k obom návrhom reagovali  aj viacerí členovia SKA. Ich pripomienky boli postupne vyhodnotené a podľa možnosti zapracované do konsolidovaného stanoviska komory.

Súhrn pripomienok, tak ako boli uplatnené v medzirezortnom pripomienkovom konaní, nájdete v priložených súboroch. Všetkým, ktorí sa procesu aktívne zúčastnili, ďakujeme.