Nový Bulvár Žilina – výsledky súťažného dialógu

Komisia vysoko hodnotí flexibilitu víťazného tímu v procese súťažného dialógu, nakoľko ponúkol dva veľmi kvalitné návrhy a tiež dokázal veľmi kreatívne pochopiť a zapracovať pripomienky komisie. S riešením frekventovaného verejného priestoru, nadväzujúceho na historické centrum mesta sa najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér SLLA.

Nový Bulvár Žilina