Nový stavebný zákon

Predloženie návrhu nového Stavebného zákona do medzirezortného pripomienkového konania

Vážené kolegyne, kolegovia, členovia Slovenskej komory architektov,

dávame Vám do pozornosti, že Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového stavebného zákona. Slovenská komora architektov sa prostredníctvom svojich zástupcov zúčastňovala pri jeho príprave a pripomienkovala jednotlivé verzie návrhu. V rámci medzirezortného pripomienkového konania budeme spracovávať záverečné Stanovisko Slovenskej komory architektov k predloženému návrhu stavebného zákona. V tejto súvislosti uvítame konštruktívne pripomienky a návrhy k navrhovanému paragrafovému zneniu zákona, ktoré budú môcť poslúžiť ako podklad pre spracovanie Stanoviska Slovenskej komory architektov v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Bližšie informácie a text návrhu stavebného zákona:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=7427&langEID=1

Vzhľadom na končený termín podávania stanovísk v rámci medzirezortného pripomienkového konania 18. augusta 2014, Vás prosíme svoje pripomienky zasielať do 31. júla 2014  na Úrad Slovenskej komory architektov, alebo e-mailom na adresu: komarch@komarch.sk.

S pozdravom

Ing. arch. Imrich Pleidel
predseda Slovenskej komory architektov