NOVÝ WEB SKA – DOTAZNÍK

Slovenská komora architektov pristupuje po rokoch k tvorbe nového webu komarch.sk. Ambíciou pripravovaného webu komory architektov nie je len nový dizajn a priateľskejšie užívateľské rozhranie, ale predovšetkým vytvorenie úplne nových funkcií – dynamickej databázy architektov, Registra architektonických diel, ako aj lepšej prezentácie súťaží návrhov. Veríme, že výsledok bude kvalitný, nasvedčujú tomu práce realizátora – Lab SNG, ktorí vytvorili odbornou verejnosťou oceňované portály webumenia.sk alebo register-architektury.sk.

K lepšiemu výsledku nám pomôže aj Vaša spätná väzba získaná formou dotazníka. Budeme vďační, keď na dotazník upozorníte aj svojich kolegov, známych architektov, ale aj ne-architektov. Dotazník je totiž zostavený pre viaceré cieľové skupiny. Okrem členov komory sa tak do dotazníka môžu zapojiť aj zástupcovia samospráv aj širšia – odborná a laická verejnosť. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie potrvá členom komory približne 10 minút, ostatným respondentom ešte menej. Vďaka Vašej pomoci budeme na novom webe už čoskoro zdieľať dôležité informácie omnoho prehľadnejšie.

Ďakujeme, že spoločne skvalitňujeme služby Slovenskej komory architektov.

VSTÚPTE DO DOTAZNÍKA

 

(zdroj ilustrácie: kampaň CE ZA AR 2020, autorka Ivana Čobejová)