Uznesenia predstavenstva

Predstavenstvo sa stretáva jedenkrát do mesiaca, pre jednotlivé uznesenia pozrite usporiadanie podľa dátumu.