5. uznesenie (z 11.decembra 2013)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

XI. volebné obdobie


5

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 11. decembra 2013

  Uznesenie predstavenstva 5 - 111213 (160,2 KB, 565 hits)


  Priloha-c.-1-Smernica-Parlamentu-a-Rady-o-uznavani-odb.kvalifacii.pdf (306,8 KB, 906 hits)

  Priloha-c.-2-Harmonogram-zasadnuti-predstavenstva-na-I.-polrok-2014.pdf (136,9 KB, 533 hits)

  Priloha-c.-3-Uhrady-za-vykony-SKA.pdf (222,3 KB, 741 hits)

  Priloha-c.-4-Register-architektonickych-diel.pdf (60,5 KB, 581 hits)