Tlačivá

  Prihláška za dobrovoľného člena (165,2 KiB, 1 642 hits)

  Všeobecné podmienky platenia príspevkov na činnosť orgánov komory (12,2 KiB, 1 552 hits)

  Prehľad právnych predpisov ku skúške (31,0 KiB, 4 802 hits)

  Žiadosť o overenie súťažných podmienok (82,4 KiB, 1 264 hits)

  Žiadosť o zapísanie do zoznamu AA (134,1 KiB, 859 hits)

  Žiadosť o zapísanie do zoznamu KA (134,1 KiB, 581 hits)

  Žiadosť o registráciu HA (146,2 KiB, 846 hits)

  Žiadosť o registráciu HKA (143,1 KiB, 570 hits)

  Knižka odbornej praxe (2,4 MiB, 10 hits)

  Knižka odbornej praxe - anglická verzia (553,2 KiB, 32 hits)

  Žiadosť o vznik formy SZČO (127,1 KiB, 718 hits)

  Žiadosť o zánik formy SZČO (87,4 KiB, 570 hits)

  Žiadosť o vyčiarknutie (111,3 KiB, 154 hits)