Tlačivá

  Prihláška za dobrovoľného člena (165,2 KB, 1 763 hits)

  Všeobecné podmienky platenia príspevkov na činnosť orgánov komory (12,2 KB, 1 648 hits)

  Prehľad právnych predpisov ku skúške (31,0 KB, 4 907 hits)

  Žiadosť o overenie súťažných podmienok (82,4 KB, 1 377 hits)

  Žiadosť o zapísanie do zoznamu AA (134,1 KB, 962 hits)

  Žiadosť o zapísanie do zoznamu KA (134,1 KB, 689 hits)

  Žiadosť o registráciu HA (146,2 KB, 1 018 hits)

  Žiadosť o registráciu HKA (143,1 KB, 662 hits)

  Knižka odbornej praxe (2,4 MB, 10 hits)

  Knižka odbornej praxe - anglická verzia (553,2 KB, 259 hits)

  Žiadosť o vznik formy SZČO (127,1 KB, 843 hits)

  Žiadosť o zánik formy SZČO (87,4 KB, 1 030 hits)

  Žiadosť o vyčiarknutie (111,3 KB, 255 hits)