Tlačivá

  Prihláška za dobrovoľného člena (165,2 KiB, 1 614 hits)

  Všeobecné podmienky platenia príspevkov na činnosť orgánov komory (12,2 KiB, 1 531 hits)

  Prehľad právnych predpisov ku skúške (31,0 KiB, 4 779 hits)

  Žiadosť o overenie súťažných podmienok (82,4 KiB, 1 242 hits)

  Žiadosť o zapísanie do zoznamu AA (134,1 KiB, 836 hits)

  Žiadosť o zapísanie do zoznamu KA (134,1 KiB, 559 hits)

  Žiadosť o registráciu HA (146,2 KiB, 824 hits)

  Žiadosť o registráciu HKA (143,1 KiB, 549 hits)

  Knižka odbornej praxe (2,4 MiB, 10 hits)

  Knižka odbornej praxe - anglická verzia (553,2 KiB, 9 hits)

  Žiadosť o vznik formy SZČO (127,1 KiB, 693 hits)

  Žiadosť o zánik formy SZČO (87,4 KiB, 547 hits)

  Žiadosť o vyčiarknutie (111,3 KiB, 132 hits)