Tlačivá

  Prihláška za dobrovoľného člena (165,2 KB, 1 723 hits)

  Všeobecné podmienky platenia príspevkov na činnosť orgánov komory (12,2 KB, 1 621 hits)

  Prehľad právnych predpisov ku skúške (31,0 KB, 4 884 hits)

  Žiadosť o overenie súťažných podmienok (82,4 KB, 1 345 hits)

  Žiadosť o zapísanie do zoznamu AA (134,1 KB, 931 hits)

  Žiadosť o zapísanie do zoznamu KA (134,1 KB, 658 hits)

  Žiadosť o registráciu HA (146,2 KB, 924 hits)

  Žiadosť o registráciu HKA (143,1 KB, 634 hits)

  Knižka odbornej praxe (2,4 MB, 10 hits)

  Knižka odbornej praxe - anglická verzia (553,2 KB, 108 hits)

  Žiadosť o vznik formy SZČO (127,1 KB, 803 hits)

  Žiadosť o zánik formy SZČO (87,4 KB, 856 hits)

  Žiadosť o vyčiarknutie (111,3 KB, 223 hits)