Európske fórum pre architektonické politiky (EFAP)

Úlohy

Európske fórum pre architektonické politiky (EFAP) je neformálna sieť odborníkov v oblasti architektonických politík v Európe, ktorá v sebe spája samosprávy, povolania a kultúrne inštitúcie vo všetkých členských štátoch EÚ na európskej úrovni. Jeho cieľom je podporovať výmeny názorov a skúseností na šírenie architektonických politík vytvorených na zvýšenie výstavby miest a kvality krajiny a vo všeobecnosti na zvýšenie kvality životného priestoru, na vnútroštátnej a európskej úrovni. EFAP bol aktívne zapojený do prípravy politík a programov EÚ, najmä „ the Creative Europe“, regionálnej politiky (súdržnosť) a výskumných politík.

Ciele

EFAP ako jediná nadsektorová sieť, ktorá združuje odborníkov, verejné orgány a kultúrne inštitúcie, zohráva dôležitú úlohu pri podpore, implementácii a vývoji architektonických politík v členských štátoch EÚ a v Európskej Komisii. Najmä začlenenie tejto problematiky do popredia politickej diskusie – do Európskeho Parlamentu, Výboru regiónov a Európskej Komisie.

EFAP pracuje na zlepšení architektonických a urbanistických politík, na vnútroštátnej a európskej úrovni, urbanizmu, inovácií a kultúrnej, sociálnej, ekologickej a ekonomickej spravodlivosti. Byť členom znamená dať hlas architektúre v európskej diskusii; zhromažďovať a prispievať k lepšiemu pochopeniu inovatívnych procesov v mestských stratégiách; a aktívne sa zúčastňovať v tomto boji prostredníctvom príspevkov a umiestnení dokumentov na vyvíjajúce sa architektonické a urbanistické politiky.

Štruktúra

Ako držitelia predsedníctva EÚ v prvej polovici roka 2013, Írsko bude hostiť Konferenciu a Valné zhromaždenie Európskeho fóra pre architektonické politiky (EFAP).

Reprezentant:
Ing. arch. Jozef Isteneš (autorizovaný architekt SKA, člen Prezídia SAS)