Svetová federácia mladých architektov (F.M.J.A.)

Úlohy

F.M.J.A. predstavuje medzinárodnú sieť praktizujúcich architektov a učiteľov, ktorí animujú fóra. V závislosti od špecifickej otázky fóra, F.M.J.A. tiež zapája do fór rôznych medzinárodných a národných expertov. F.M.J.A. a tímy CIAF, pridelené na organizovanie fóra, môžu aplikovať odborné znalosti prednášajúcich a architektov pri animovaní fóra. Fóra sú organizované federáciou v spolupráci s CIAF a profesijnými organizáciami hostiteľskej krajiny. Úzka spolupráca s klientom pred podujatím definuje tému príslušného fóra a identifikuje všetky zručnosti potrebné pre jej úspech. Fóra predstavujú štúdie a dialógové príležitosti pre mladých odborníkov, architektov, urbanistov a záhradných architektov, ktorí vyvíjajú návrhy spoločne. Umožňujú architektom z rôzneho prostredia a kultúr sa stretnúť, porovnať svoje metódy práce a priniesť nový a originálny prístup k skutočným problémom identifikovanými klientmi verejného sektora z obce, mesta, aglomerácie, skupiny susediacich obcí alebo z regiónu. Počet prednášajúcich závisí od počtu delegátov; vždy je aspoň 1 vedúci za každý tím a jednotlivé tímy sa skladajú z 5 architektov. Architekti, urbanisti a krajinní architekti mladší ako štyridsať rokov z členských štátov Medzinárodnej únie architektov, ktorá predstavuje 124 krajín, sú oprávnení sa zúčastňovať na fórach, ktoré sú otvorené aj pre študentov posledných ročníkov architektúry.

Ciele

Svetová federácia mladých architektov (F.M.J.A.) je francúzska asociácia založená v roku 1996. Prispieva k realizácii akcií v prospech architektov mladších ako 40 rokov (UNESCO stanovilo vekovú hranicu). Poskytuje platformu na koordináciu, presadzovanie, podnecovanie a posilňovanie akcií iniciovaných jej členmi alebo orgánmi, ktoré sú akreditované Asociáciou, najmä na organizovanie medzinárodných fór pre mladých architektov.

 

Reprezentant:
Akad. arch. Štefan Mitro (autorizovaný architekt SKA, člen Prezídia SAS)

Adresa:
F.M.J.A.
39, rue Camille Saint Saëns
66000 Perpignan FRANCE

Tél. : +33 (0)4 68 35 31 46
Fax : + 33 (0)4 68 34 34 08