O súťažiach návrhov na SKA v novom PROJEKTE

V novom čísle časopisu Projekt nájdete aj rozhovor s Martinom Zaičkom, ktorý za úrad SKA, v rozsiahlom rozhovore s Petrom Lényim, predstavuje aktivity a činnosť komory v oblasti súťaži návrhov.

Revue slovenskej architektúry PROJEKT,  ktorý vychádza od roku 1959, prešiel výrazným redizajnom a zmenou obsahovej koncepcie. Pri ambícii prezentovať aktuálne kvalitné diela slovenskej architektúry v kontexte dôležitých tém však plánuje zotrvať. Stretnúť na jeho stránkach sa môžete i s aktuálnymi finalistami Ceny za architektúru CE ZA AR.

Prezentácia tvorby slovenských architektiek a architektov v časopise Projekt nie je bez vašej podpory možná a udržateľná; môžete tak urobiť formou ročného predplatného (25 EUR, z_sas@sasarch.sk). Vydáva Spolok architektov Slovenska.

Viac k vynovenému časopisu šéfredaktorka Andrea Bacová: https://www.archinfo.sk/diskusia/blog/architektura-vseobecne/vychadza-prve-cislo-noveho-projekt-u-o-vynovenej-revue-slovenskej-architektury-sme-sa-rozpravali-s-andreou-bacovou.html