Obnova Mestského parku v Senici – výsledky súťaže

Mesto Senica vyhodnotilo súťaž – verejnú dvojetapovú výzvu na predkladanie ponuky s návrhom. Predmetom ktorej bolo získať návrh krajinársko-architektonického riešenia Obnovy Mestského parku v Senici. Mestský park v Senici sa nachádza v severovýchodnej časti mesta Senica, medzi centrom mesta a sídliskom Sotina.

Obnova Mestského parku v Senici