Obnova Námestia SNP a Parku J. A. Baťu v Partizánskom – výsledky súťaže č. 4/2021

Podľa názoru členov poroty bola súťaž dobre zorganizovaná a splnila účel pre nájdenie nových ideí pre rozvoj mesta v duchu baťovských tradícií a pre nájdenie partnera, s ktorým mesto pripraví kvalitnú víziu riešenia obnovy centrálnej časti tohto ideálneho priemyselného mesta.

Obnova Námestia SNP a Parku J. A. Baťu v Partizánskom