Obnova sídliskového a školského dvora „Agátka“ v Trnave

Obnova sídliskového a školského dvora „Agátka“ v Trnave

Mesto Trnava vyhlasuje ku dňu 31. 5. 2017 verejnú súťaž Obnova sídliskového a školského dvora „Agátka“, ktorej účelom je získať najlepší návrh komplexnej obnovy verejného sídliskového a školského priestoru „Agátka“ v Trnave tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky, s požiadavkami na najvyššiu kvalitu krajinársko – architektonického riešenia. Návrh bude originálnym autorským dielom.

Predmetom súťaže je návrh krajinársko – architektonického riešenia obnovy sídliskového a školského dvora „Agátka“ v Trnave. Lokalita sa nachádza vo východnej časti katastrálneho územia Trnava, východne od centrálnej mestskej zóny, v mestskej časti Trnava – východ, medzi ulicami Hlboká, Starohájska, Vladimíra Clementisa a Spartakovská.

Návrhy je možné odovzdať najneskôr do 21. 8. 2017.

  SÚŤAŽNÉ PODMIENKY (551,1 KB, 643 hits)

  INFORMAČNÝ LIST (260,3 KB, 0 hits)