OCEĽ A ARCHITEKTÚRA

OCEĽ A ARCHITEKTÚRA

„Od Slovenskej národnej galérie, cez mosty po oceľovú krajinu“

Slovenská komora architektov a INGSTEEL, s.r.o. Vás srdečne pozýva na odborné podujatie “Jedinečné riešenia oceľ 2018”, ktoré poskytne architektom komplexný pohľad na možnosti uplatnenia ocele v architektúre. Okrem odborných príspevkov na tému požiarnej odolnosti a konštrukčných možností, ktoré tento materiál ponúka, Vám predstavíme úspešné realizácie a príbehy prostredníctvom prezentácií špičkových architektov.
 
TERMÍN:  29. mája 2018, od 8:30 hod.
MIESTO:  Kongresová sála Slovenskej sporiteľne, a.s. Tomášikova 48, Bratislava

   

TÉMY A PREDNÁŠAJÚCI:
Príbeh Slovenskej národnej galérie Ing. arch. Pavol Paňák
Moje skúsenosti – domy a oceľ Ing. arch. Ľubomír Závodný
Oceľová krajina Mag. Arch. Peter Stec, ArtD.
Oceľ – chladná zbraň racionalizácie Ing. arch. Dušan Fischer
Predpäté oceľové konštrukcie veľkých rozpätí a oceľové mosty Ing. Vladimír Janata, CSc.
Oceľové konštrukcie sú konkurencie schopné aj z hľadiska požiarnej odolnosti  Ing. Peter Kyzlík
Oceľové konštrukcie sú konkurencie schopné aj z hľadiska požiarnej odolnosti II – prax a realizácie v SR Ing. Kamil Vargovský
Antikorózna ochrana oceľových konštrukcií v súčasnosti a čo budúcnosť? Ing. Renáta Hoblíková

Podrobný program aj s poradím rečníkov nájdete v pozvánke. 
Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu B s počtom kreditov 10.
 
Po absolvovaní podujatia bude členom SKA e-mailom zaslané potvrdenie o účasti.

Prihlášky a registrácia TU, alebo na e-mailovej adrese seminar2018@ingsteel.sk, alebo na tel.č. +421 905 605 487.
 

Pozvánka