Odborná prednáška z oblasti energetickej hospodárnosti budov

 

Aké zdroje môžu využiť energeticky hospodárne rodinné domy?

 

Pozývame Vás na odbornú prednášku z oblasti energetickej hospodárnosti budov so zameraním na nové rodinné domy a ich rekonštrukciu. Cieľom prednášky je vysvetliť rôzne ekonomické a ekologické aspekty a alternatívy energetického hospodárstva rodinného domu po novej tepelno-technickej norme. Prednášajúci prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a Ing. Radovan Illith, PhD. (SPP Distribúcia) Vám predstavia porovnanie zdrojov vykurovania v rodinných domoch v triede energetickej hospodárnosti A1, pri  zohľadnení investičných nákladov ako aj nákladov na životný cyklus budovy.

 

Kedy: 6. 4. 2017 (štvrtok) od 13,00 – 15,00 hod.

Kde: Veľká zasadačka Úradu SKA, Panská 15, 811 01 Bratislava (2. poschodie)

 

Vzhľadom na  obmedzené kapacitné možnosti prosím, aby ste sa registrovali v termíne do 4. 4. 2017 na adresu komarch@komarch.sk.

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania Slovenskej komory architektov ako podujatie B s počtom kreditov 10.