Odborný seminár – diskusné fórum

VÝRUBY DREVÍN

28.04. 2016 Zvolen

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Vás pozýva na odborný seminár: Ochrana drevín, povoľovanie výrubov, výpočet spoločenskej hodnoty, náhradné výsadby, výruby podľa osobitných predpisov, účastníci konaní, a pod. Pozvanie do diskusie  prijali kompetentní pracovníci Ministerstva ŽP, ŠOP SR, Inšpekcie ŽP. Viac informácii nájdete v priloženej pozvánke. Prihlásiť  sa môžete najneskôr do 25.4.2016 alebo do naplnenia kapacity konferenčnej miestnosti.

  Pozvánka (368,3 KB, 584 hits)

  Záväzná prihláška (37,0 KB, 0 hits)