Odborný seminár o nových tepelnotechnických požiadavkách

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť v spolupráci so Slovenskou komorou architektov Vás pozývajú na odborný seminár „Nové tepelnotechnické požiadavky – nové okolnosti prípravy, realizácie a hodnotenia stavieb“, ktorý sa uskutoční v stredu 1. júna 2016 v budove Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (Koceľova 15, Bratislava).

Vyplnenú záväznú prihlášku zasielajte na adresu stav@zsvts.sk. Uzávierka prihlášok je 30. mája 2016.

Seminár je zaradený do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu B – pod záštitou SKA s počtom kreditov 10.

  Pozvánka (177,2 KB, 377 hits)

  Prihláška (31,0 KB, 312 hits)