ONLINE / 6. Národná BIM konferencia

Kam sa posunulo projektovanie v BIM na Slovensku? Aké sú skúsenosti s využívaním nástrojov BIM?
Na tieto a ďalšie otázky odpovie pripravovaný 6. ročník Národnej BIM Konferencie, ktorú organizuje BIMaS v spolupráci s vydavateľstvom JAGA, s podporou SKA. Podujatie sa uskutoční 14. – 15. októbra 2020 online. Predstavia sa kľúčoví speakri z domova i zahraničia, ktorí sa formou prezentácie podelia o svoje skúsenosti.

Cieľmi konferencie je medzinárodná výmena skúseností, širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou, zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí, upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a výstavby v technológii BIM, vytvorenie priestoru na odborné diskusie subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

Registrácia a program: https://www.bimas.sk/bim-konferencia-2020

Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov, ako podujatie typu B s počtom kreditov 10.