online diskusia “Bilancia architektonických súťaží 2020“

Slovenská komora architektov Vás pozýva na verejnú online diskusiu “Bilancia architektonických súťaží 2020“. Diskusia sa uskutoční vo štvrtok 25. marca 2021 od 16.30 do 18.00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM (viď nižšie).  Rok 2020 je z pohľadu súťaží návrhov rekordným rokom s celkovo 21 vyhlásenými súťažami overenými SKA. Spolu s rokom 2019 kedy sa vyhlásilo 14 architektonických, urbanistických, krajinárskych alebo kombinovaných súťaží návrhov overených SKA.

Jedná sa o mimoriadne cenný súbor súťaží, ktoré priniesli množstvo skúseností do oblasti architektonického súťaženia. Dovoľujeme si Vás preto srdečne pozvať na online diskusiu s cieľom hľadania spôsobov, ako zlepšiť procesy súťaží, ako aj verejné i súkromné prostredie súťaženia. Vítaná je účasť Vás, ktorí ste zapísaní v zoznamoch spracovateľov súťažných podmienok a porotcov, alebo máte o zápis a najmä výkon pri organizovaní a priebehu súťaží záujem.

S diskusným príspevkom vystúpia:

  • Ing. arch. Peter Lényi, PhD. organizátor súťaží (MIB, 2021) – problematika overovania súťažného zadania pred vyhlásením súťaže
  • Ing. arch. Ondrej Marko (MIB, 2021) – proces rokovania po súťaži návrhov
  • Ing. arch. Marek Harčarík (MIB) – súťaže na nájomné byty organizované Metropolitným inštitútom Bratislavy
  • Ing. arch. Veronika Vojteková (MIB) – skúsenosti so súťažným dialógom a medzinárodnými súťažami v Bratislave – Metropolitný inštitút Bratislavy
  • JUDr. Marek Šmid – rozhodnutie rady ÚVO vo veci súťaže ArtCampus VŠVU
  • moderátor: Mgr. art. Martin Zaiček, PhD., Úrad Slovenskej komory architektov

Registrácia: https://zoom.us/webinar/register/WN_fIJhbu7tRcOLeAzQ4RKb3Q

 

ilustračné foto: I. cena v súťaži na ” Revitalizácia verejných priestorov obce Valaská – Námestie 1. mája