Oprava nesprávne uvedených informácií v zaslanom oznámení č. 32/2021

V zaslanom oznámení č. 32/2021 zo dňa 12.júla 2021 o súťaži č. 16/2021 – Obnova Štefánikovej ulice v Trnave sme nesprávne uviedli zloženie poroty súťaže. Za chybu sa ospravedlňujeme. Správne zloženie poroty súťaže v zmysle súťažných podmienok overených SKA pod č. KA- 468/2021 zo dňa 7. júla 2021 je nasledovné:

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Roman Žitňanský, autorizovaný architekt SKA, predseda poroty

doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Katedra architektúry SvF STU, Bratislava

Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc., autorizovaná krajinná architekta SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

Ing.arch. Ondrej Horváth, MsÚ Trnava – vedúci odboru územného rozvoja a
koncepcií, autorizovaný architekt SKA

Ing. arch. Peter Purdeš, MsÚ Trnava, odbor územného rozvoja a koncepcií –  autorizovaný architekt SKA

Náhradníci poroty:

Nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Rastislav Bocán, autorizovaný architekt SKA

Závislá na vyhlasovateľovi: Ing. Jarmila Garaiová, MsÚ Trnava – odbor územného rozvoja a koncepcií

Experti poroty:

Ing. arch. Gabriela Kvetanová, riaditeľka KPÚ Trnava

Marcel Krajčo, poslanec MZ v Trnave, volebný obvod č. 1, Trnava – stred

Ing. Peter Trnka, MsÚ Trnava – odbor územného rozvoja a koncepcií