OSPRAVEDLNENIE

Úrad Slovenskej komory architektov sa týmto  ospravedlňuje  svojim členom:

Ing. arch. Ján MIHALOV, Prešov

Ing. arch.  Juraj KONEVAL, Bratislava

Ing.arch. Dušan KREPOP, Bratislava

Ing.arch. Sergej PASTOROK

za to, že sa omylom dostali do zoznamu členov s neuhradenými príspevkami. Svoje záväzky voči Komore mali riadne a včas vysporiadané. K chybe došlo pri zavádzaní nového systému vedenia členskej evidencie.

Za pochopenie ďakujeme.