Otázky súčasnej slovenskej architektúry: Búrať alebo nebúrať?/ diskusia

V rámci sprievodného programu zasadnutia Valného zhromaždenia SKA (19. jún) sme pre našich členov a členky pripravili v podvečer VZ (18. jún) pripravili diskusiu, na ktorú srdečne pozývame.

Pozornosť slovenskej architektonickej obce sa už dlhšiu dobu upriamuje na problematické búranie objektu bývalého domu odborov Istropolis v Bratislave. Kauza jednej stavby polarizuje architektov na stranu zástancov obmeny, či dynamiky architektúry a na tých, ktorí preferujú zachovanie objektu v prospech jeho obnovy. Sme svedkami konfliktu večných polarít starého a nového v architektúre? Alebo naopak sledujeme vrchol pomyselného ľadovca rozsiahlejšej témy súčasnej (nielen slovenskej) architektúry – problém udržateľnosti architektúry v jej najširšom kultúrnom, ekonomickom a environmentálnom význame?

Dátum a čas: 18. júna 2021, 17:00
Miesto konania: Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, 811 06, Bratislava
Hostia: architekti Peter Moravčík, Pavel Paňák, Juraj Šujan a Ilja Skoček
Moderuje: Martin Zaiček

Z organizačných dôvodov, súvisiacich s pandémiou COVID-19, by sme Vás týmto chceli požiadať o potvrdenie Vašej fyzickej účasti najneskôr do pondelka 14. júna 12:00 na komarch@komarch.sk. (Ak ste tak už urobili prostredníctvom výzvy v zaslanom newslettri, považujte toto usmernenie za bezpredmetné).

Valné zhromaždenie 2021