OTVORENÝ LIST PRIMÁTOROVI MESTA KOŠICE

Otvorený list prof. Ing. arch. Petra Pásztora, PhD. primátorovi Mesta Košice MUDr. Richardovi Rašimu, PhD. ohľadom ukončenia pôsobenia architekta Drahovského vo funkcii hlavného architekta mesta.

Vážený pán primátor,

s ľútosťou sme vzali na vedomie správu o ukončení pôsobenia kolegu Drahovského vo funkcii hlavného architekta mesta. Nechápeme kroky, ktoré Vás k tomu viedli (veď ho v princípe ani nepoznáte), ale ešte viac nás mrzí, že sa to stalo bez akejkoľvek konzultácie  s architektonickou obcou, keďže v tomto prípade nejde o funkciu politickú, ale výsostne odbornú. A práve preto máme ešte väčšie obavy z toho, čo bude ďalej? Hoci – pred nástupom Martina Drahovského do tejto funkcie bolo mesto bez hlavného architekta 10 mesiacov a nič také strašné sa nestalo… možno, že to aj teraz prežijeme v relatívnom zdraví!

Martin Drahovský zastával túto funkciu tri roky a tri mesiace. Načim mu poďakovať za vykonanú prácu – len nie som si istý, či sa mu poďakovania dostalo, resp. dostane. (Martin, za veľkú časť košických architektov – ďakujem!) Podľa mňa – starý primátor vlastne ani nepochopil, načo je hlavný architekt v meste a Vy, nový pán primátor, si zrejme myslíte, že Drahovský je knapíkovec – niet dôvodu ho držať v úrade naďalej… A zrejme máte svojho človeka už vytipovaného…

Rád by som Vám pripomenul, kto je vlastne Martin Drahovský? Tento bývalý aktívny športovec – plavec je v prvom rade skvelým architektom, okrem iného nositeľom najvyššieho architektonického vyznamenania na Slovensku – Ceny Dušana Jurkoviča, ale aj Stavby roka (to všetko za rekonštrukciu Hotela Bankov). Z jeho architektonickej tvorby by som rád pripomenul ešte nádherné Domy smútku v Kamenici nad Cirochou a vo Valalikoch, ale aj koncepciu Uličky remesiel v Košiciach, rekonštrukciu Katovho bytu pri Miklušovej väznici, Letecké múzeum v Košiciach a v súčasnosti dva rozostavané kostoly na sídliskách KVP a Ťahanovce. Jeho architektúra vyniká citlivou prepracovanosťou detailov a hľadaním väzieb stavby na okolie, ale aj na jeho históriu. Pred nástupom do funkcie hlavného architekta mesta bol historicky prvým architektom zo Slovenska, ktorý sa stal viceprezidentom Svetovej únie architektov (UIA), predtým roky pracoval v najvyššom výkonnom orgáne tejto organizácie v Rade UIA; bol viceprezidentom Spolku architektov Slovenska, ale aj podpredsedom Slovenskej komory architektov. V neposlednom rade pôsobil ako pedagóg na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, ale aj ako profesor Medzinárodnej akadémie architektúry v Sofii. Je to človek so skutočným medzinárodným rozmerom, jazykovo mimoriadne zdatný.

Po nástupe do funkcie hlavného architekta mesta sa vzdal prakticky všetkých funkcií s odôvodnením, že sa chce naplno venovať mestu a jeho rozvoju. A tento človek je naraz pre mesto  nepotrebný… Beriem, nikto nie je nenahraditeľný (a Martin sa má naozaj kam vrátiť –do svojho architektonického ateliéru, z ktorého vlastne nikdy neodišiel), najmä ak v zástupe čakajú ďalší vynikajúci adepti na túto funkciu. Žiaľ, nie je tomu tak!

Mám v živej pamäti hodiny našich spoločných dialógov, v rámci ktorých som ho presviedčal, aby sa pokúsil pomôcť mestu, a aby tú ponuku bývalého primátora Knapíka prijal –  neboli to jednoduché rozhovory. Nakoniec sme ho zlomili a dnes mi je toho ľúto…

Pre politikov sa veľmi rýchlo stal nepohodlným a po roku a pol sa ho snažil Mestský parlament odvolať – pretože si dovolil oponovať názoru politikov! Nakoniec ho síce neodvolali, ale celý jeho Útvar hlavného architekta, ktorý podľa môjho názoru má fungovať ako absolútne apolitická a výsostne odborná inštitúcia, garantujúca zdravý rozvoj mesta, začlenili do štruktúry Magistrátu na úrovni oddelenia – s predstavou – a teraz nás už nemôže neposlúchať! Nevyšlo…

Nie som si však istý, či politici akéhokoľvek sfarbenia v Košiciach vôbec pochopili, že na čo je vlastne funkcia hlavného architekta mesta… A som si istý, že absolútne nechápu, že napr. načo potrebuje mesto územný plán, keď ho predovšetkým vnímajú ako základnú prekážku pri realizácii rozvojových zámerov spriatelených developerov, od ktorých dostávajú mastné provízie. O Martinovi Drahovskom však všetci vedeli, že – neberie… Ťažko byť s takým človekom v jednej partii!

Drahovskému sa dá vyčítať, že sa stal nakoniec súčasťou ťažkopádneho a nerozhodného mechanizmu knapíkovskej éry Magistrátu, lebo ani jemu sa nepodarilo rozbehnúť práce na novom územnom pláne, ktorý toto mesto nutne potrebuje! Množstvom požiadaviek na stále ďalšie a ďalšie zmeny územného plánu sa dal zatlačiť do defenzívnej pozície, v ktorej mu nezostala energia na tvorbu novej koncepcie mesta. Na druhej strane mal napr. jasnú víziu o opätovnom návrate mesta k rieke a o celkovej ekologizácii verejných priestranstiev. Na Fakulte umení sme sa pod jeho gesciou snažili niektoré jeho predstavy dostať aj na papier, keď už na to mesto nedokázalo vyčleniť adekvátne prostriedky. Má leví podiel aj na tom, že nikdy predtým sa v Košiciach neuskutočnilo za také krátke obdobie také množstvo verejných architektonických súťaží – dokonca s medzinárodnou účasťou, resp. zahraničnými porotcami!

Vážený pán primátor, vieme, že Vaše rozhodnutie je konečné a nemenné. Zámerom tohto listu nie je zvrátiť Vaše rozhodnutie, ale upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že súčasťou tohto mesta sú aj architekti, ktorým nie je ľahostajný jeho ďalší osud a rozvoj. Skúste to pochopiť ako výzvu k najužšej možnej spolupráci – a skúsme začať už výberom nového hlavného architekta mesta!

S úctou

Prof. Ing.arch. Peter Pásztor, PhD.

regionálny zástupca Slovenskej komory architektov

a vedúci Katedry architektúry Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach