Oznam SKA – zrušenie podujatí SKA

Vážené členky, vážení členovia,

vzhľadom k súčasnej situácii a v zmysle odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR v záujme ochrany zdravia a prevencie pred možným ochorením COVID-19, Slovenská komora architektov dočasne (do odvolania)

ruší všetky podujatia organizované SKA v priestoroch úradu Komory.

Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na návštevu priestorov úradu Komory, na osobné podávanie podnetov a podaní.

Z tohto dôvodu by sme Vás chceli informovať, že pre komunikáciu s úradom Komory je možné využiť kontakty: https://www.komarch.sk/kontakt/

Za vzniknuté nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme.

JUDr. Viera Hanuláková
riaditeľka úradu
Slovenskej komory architektov