Oznam pre uchádzačov o vykonanie autorizačnej skúšky

Úrad Slovenskej komory architektov oznamuje uchádzačom o vykonanie autorizačnej skúšky, že uzávierka odovzdania žiadostí s kompletnými prílohami na termín skúšky  25. apríla 2012  je v pondelok 26.marca 2012 do 15:00 hod. Žiadosti doručené úradu komory po tomto termíne nebudú pre termín skúšky 25.apríla 2012 akceptované a nové žiadosti o vykonanie skúšky na nasledujúci  termín 13.júna 2012 začne úrad komory preberať po 1.4.2012.

JUDr. Viera Hanuláková
Riaditeľka úradu komory