P.F. 2015

PF 2015Milé kolegyne a kolegovia,

 

dovoľte mi v mene predstavenstva a úradu Slovenskej komory architektov, ako i v mene svojom, poďakovať sa všetkým Vám, ktorí ste sa aktívne podieľali na činnosti v orgánoch, výboroch, alebo pracovných skupinách našej komory v roku 2014 a tiež všetkým, ktorí ste svojou náročnou tvorivou prácou prispeli k zveľadeniu nášho prostredia a dôstojne reprezentovali náš architektonický stav.

 

Napriek tomu, že Slovenská komora architektov i celý náš stav neprežíva ľahké obdobie, som rád, že mnohí z Vás boli nad rámec svojich pracovných a rodinných povinností ochotní venovať energiu a čas na riešenie problémov v prospech architektov i celej spoločnosti. V nadchádzajúcom roku nás čakajú pokračujúce i nové výzvy v oblasti legislatívy a zabezpečenia slušnejších podmienok na výkon povolania architekta. Preto bude potrebné čo najviac spojiť sily na riešení aktuálnych problémov, ako sa hovorí, každá ruka bude vítaná.

 

Dovoľte mi zo srdca popriať Vám všetkým krásne, radostné Vianoce plné pohody v kruhu blízkych a do nového roku 2015 najmä pevné zdravie a čo najviac dôvodov na radosť a spokojnosť.

 

Imrich Pleidel