P.F. 2016

Milé kolPF_2016_SKAegyne a kolegovia,

opäť sa chýli jeden rok k záveru, zapĺňajú sa nám posledné listy v diároch alebo okienka v elektronických kalendároch s letopočtom 2015. Verím, že pre veľkú väčšinu (prial by som si, aby pre všetkých) z Vás bol končiaci rok o čosi lepší a úspešnejší ako minulý. Teší ma, že v rámci Slovenskej komory architektov sa nám v tomto roku podarilo  uskutočniť niektoré potrebné pozitívne zmeny a rozvinúť viaceré aktivity prospešné pre členov SKA i spoločnosť.

Dovoľte mi v mene predstavenstva a úradu Slovenskej komory architektov, ako i v mene svojom, poďakovať sa všetkým, ktorí sa aktívne, často na úkor pracovného času v ateliéroch a osobného voľna, podieľali na činnosti v orgánoch, výboroch, alebo pracovných skupinách našej komory v roku 2015. Súčasne by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí svojím svedomitým výkonom  profesie architekta reálne prispievate ku kultivovaniu nášho prostredia a dôstojne tak reprezentujete náš architektonický stav. Spoločne s Vami si uvedomujem, že to nie je často jednoduché, vzťahy a procesy okolo nás sú čoraz zložitejšie a neveľmi prajné kvalitnej architektúre a architektom, ktorým záleží na dôsledkoch svojej tvorby v širšom kontexte.

V nadchádzajúcom roku nás znova čakajú aktuálne aj dlhodobé výzvy v oblasti legislatívy a zabezpečenia lepších podmienok na výkon povolania architekta. V tejto súvislosti by sme sa chceli intenzívnejšie venovať najmä štandardom architektonických služieb vrátane ich ohodnocovania a širšiemu presadzovaniu architektonických súťaží.

Dovoľte mi zo srdca Vám všetkým popriať radostné Vianočné sviatky naplnené láskou a pohodou v kruhu blízkych a do nového roku 2016 to najpotrebnejšie – pevné zdravie, veľa šťastných chvíľ a čo najviac pekných zadaní.

Imrich Pleidel a kolektív úradu komory