POZVÁNKA NA STRETNUTIE ARCHITEKTOV

Regionálny zástupca Slovenskej komory architektov Dušan Čupka pozýva všetkých členov SKA a SAS v regióne Banskobystrického kraja

na stretnutie  a rozpravu k ukončenej medzinárodnej súťaži Hotel pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici.

Stretnutie sa uskutoční v piatok 26.11.2010 o 16.00 v Klube architektov naNám.SNP v Banskej Bystrici.

Účasť prisľúbili členovia poroty :

Peter Pásztor, Michal Gaj st. a  Vladimír Tomala.

Výstava všetkých súťažných návrhov je v pasáži Benického domu (oproti Klubu), je otvorená denne od 11.00 do 18.00 a potrvá do 3.12.2010

Dušan Čupka   0905 728 713