SKA na Ministerstve zdravotníctva SR

Predseda Slovenskej komory architektov, architekt Iľja Skoček spoločne so zástupcami úradu SKA rokoval v pondelok 23. augusta s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva zdravotníctva Petrom Ferjančíkom. Predmetom stretnutia bola ponuka na odbornú pomoc zo strany stavovskej organizácie pri príprave architektonických súťaži návrhov pre plánovanú výstavbu a rekonštrukcie nemocníc a zdravotníckych zariadení z plánu obnovy a stability SR.

Pokračovať v čítaní

Vyhlásenie súťaže 20/2021 “Námestie Slobody v Banskej Bystrici”

Cieľmi sú vyriešenie priestorových a funkčných problémov v komplexnosti územia Námestia Slobody v Banskej Bystrici. Motívom je povýšenie a podporenie významu hlavnej kompozičnej osi vedenej v smere východ – západ a vrcholiacej pamätníkom SNP.  Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 29. júla 2021 pod číslom KA-605/2021.

Pokračovať v čítaní