AKTUALIZOVANÉ: Súťaž 5/2021 Logistický park Letisko Košice – Airport Košice, a.s

(!) Lehota na odovzdanie návrhov v 1. kole predĺžená do 11.06.2021, 16:00 hod. (!)
Spoločnosť Letisko Košice – Airport Košice, a.s. vyhlasuje verejnú anonymnú, projektovú, dvojkolová urbanisticko – architektonickú súťaž návrhov “Logistický park Letisko Košice – Airport Košice, a.s.“ Predmetom Súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu urbanistického riešenia zóny v bezprostrednej blízkosti Letiska Košice.

Pokračovať v čítaní