Parkovací dom v Trnave – výsledky súťaže

Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie architektonické a krajinárske riešenie parkovacieho domu v rámci obytného súboru Na hlinách v Trnave, s predpokladanou kapacitou 300 – 350 parkovacích miest. Do súťaže sa zapojilo 16 autorských kolektívov.

Parkovací dom v Trnave