Podmienky projektovania detských ihrísk vo väzbe na normu STN EN 1176

Študio-21 plus, s.r.o. v spolupráci so Slovenskou komorou architektov organizuje seminár

Podmienky projektovania detských ihrísk vo väzbe na normu STN EN 1176“.


BRATISLAVA
Termín: 21. 03. 2019 (štvrtok), od 8:30 hod.
Miesto konania: Hotel Set („zadná“ strana budovy Národného tenisového centra),
miestnosť „Atrium“, Adresa: Kalinčiakova 29/A, 831 03 Bratislava
KOŠICE 
Termín: 29. 03. 2019 (piatok), od 8:30 hod.
Miesto konania: Kongres Hotel Roca, Južná trieda 117, Košice

Školenie bude zamerané na problematiku projektovania bezpečných detských ihrísk, povrchov tlmiacich pád, navrhovania inkluzívnych priestorov pre deti a súvisiacich otázok. Úvodná časť bude prebiehať od 8:30 do 12:30 v priestoroch Hotela Set. Poobedňajšia nepovinná praktická časť bude prebiehať na dvoch ihriskách v blízkom okolí.

Školenie je určené členom Slovenskej komory architektov.
Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov ako podujatie typu B s počtom kreditov 10.

Kontaktná osoba: Mgr. Miloslav Jurík, 0905 756 508, m.jurik@studio21.sk

Vašu účasť v Bratislave potvrďte, prosím, do 15.3.2019 e-mailom na adresu i.konecna@studio21.sk.
POZVÁNKA – BA
PROGRAM – BA

Vašu účasť v Košiciach potvrďte, prosím, do 22.3.2019 e-mailom na adresu i.konecna@studio21.sk.
POZVÁNKA – KE
PROGRAM – KE

Pozor – počet miest je z priestorových dôvodov limitovaný. Účastníkom voľné miesta potvrdíme mailom.