Podpredsedníčka SKA Nora Vranová na Európskom fóre v Alpbachu

Podpredsedníčka predstavenstva SKA Nora Vranová sa na pozvanie rakúskeho Klimatického a energetického fondu zúčastnila podujatia Green Deal and the City (Zelená dohoda a mesto).

Podujatie sa uskutočnilo 26. augusta 2021 v alpskom mestečku Alpbach v rámci Technologického sympózia Európskeho fóra Alpbach. Európske fórum tento rok prebieha v hybridnej verzii prezenčne aj online. Také bolo aj zastúpenie prednášajúcich a poslucháčov podujatia.

Na úvod prítomných pozdravila online rakúska federálna ministerka pre klímu a životné prostredie Leonore Gewessler. Nasledoval živý príhovor riaditeľky Klimatického a energetického fondu Theresie Vogel a online prednáška portugalského architekta José Pedra Sousa (Porto) na tému Nový európsky Bauhaus. Podujatie pokračovalo panelovou diskusiou o budúcnosti európskych miest a napĺňaní cieľov Green Deal.

Diskusie sa priamo v Alpbachu zúčastnili Georg Pendl, predseda Architektonickej rady Európy (Brusel), Ingeborg Strassl, Inštitút Stadt/Land/Berg (Salzburg), Ernst Rainer, architekt a urbanista, člen výboru pre územné plánovanie a výstavbu miest Rakúskej komory architektov a stavebných inžinierov (Graz), Nora Vranová, Slovenská komora architektov (Bratislava) a hostiteľka Theresia Vogel (Viedeň). Diskusiu moderoval a otázky divákov v sále i online sprostredkoval architekt a žurnalista Wojciech Czaja (Viedeň).