Posledná rozlúčka s významným architektom Jozefom Liščákom

Úrad Slovenskej komory architektov Vám s ľútosťou oznamuje, že 30. júla 2018 vo veku 83 rokov nás opustil doc. Ing. arch. Jozef Liščák, CSc., zakladajúci člen našej komory. Aktívne pôsobil v jej orgánoch, v predstavenstve, v autorizačnej komisii a aktívne sa zapájal do komorového života.

Posledná rozlúčka s dlhoročným kolegom bude 3. augusta 2018 v bratislavskom krematóriu.

  PARTE (167,9 KB, 307 hits)