Posledná rozlúčka s významným architektom Ľubomírom Titlom

     

      Úrad Slovenskej komory architektov s ľútosťou oznamuje, že vo veku nedožitých 88 rokov nás opustil pán doc. Ing. arch. Akad. arch. Ľubomír Titl.

       Architekt Ľubomír Titl bol jedným z osobnostných pilierov Slovenskej komory architektov. Jednak pri jej vzniku v roku 1992, keď patril medzi zakladajúcich členov komory a medzi prvých autorizovaných architektov na Slovensku, a tiež počas aktívneho pôsobenia v predstavenstve komory. Jeho prínosom boli nielen jeho vynikajúce odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti, ale aj hlboké stavovské a ľudské cítenie, ktorými sa nezmazateľne zapísal do sŕdc širokého okruhu kolegov a spolupracovníkov. Jeho hlboko ľudský prístup pri riešení rôznych profesijných otázok nám bude ešte dlho mocným príkladom.

Posledná rozlúčka sa bude konať 2. februára 2018 o 11,45 hod. v bratislavskom Krematóriu.