Posledná rozlúčka

blazka-tvar

Úrad Slovenskej komory architektov s ľútosťou oznamuje,
že dňa 29.júna 2015 vo veku 77 rokov nás opustila
Ing. arch. Blažena Havránková rod. Pretschnerová,
dlhoročná členka pedagogického zboru FA STU.
Posledná rozlúčka sa bude konať 2. júla 2015 o 11:45 v bratislavskom krematóriu.