Pozvánka…

Spolok architektov Slovenska
Regionálne združenie Bratislava
.
.

si Vás dovoľuje pozvať
.
na odbornú diskusiu na tému
.
.

Budúcnosť Starého mosta v Bratislave
.
27. marca 2012 (utorok) o 16:00 hod.

.
Sieň Dušana Jurkoviča, I. poschodie
Spolok architektov Slovenska
Panská 15, Bratislava

.
moderuje:
prof. Štefan Šlachta
viceprezident SAS