POZVÁNKA NA VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝBER Z DIELA ARCHITEKTA ŠTEFANA SVETKA

V utorok 18. januára 2011 o 16:00 hod. v priestoroch Saly terreny Grassalkovichovho paláca na Hodžovom nám. 1 v Bratislave.

sa uskutoční vernisáž výstavy výber z architektonického diela Ing. arch. Štefana Svetka,

Príspevky na vernisáži prednesú Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Mgr. Ján Čomaj a prof. Ing. arch. akad. arch. Ján Bahna.

Kurátorom výstavy je Ing.arch. Marián Marcinka.