POZVÁNKA NA VÝSTAVU CE·ZA·AR 2010 V ŽILINE

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov, Žilinský samosprávny kraj

a Považská galéria umenia v Žiline vás pozývajú na vernisáž výstavy
spojenú s odovzdávaním diplomov autorom ocenených a nominovaných diel prihlásených
do súťaže CE·ZA·AR 2010, ktorá sa uskutoční

v stredu 3.novembra 2010 o 17:00 hod.
vo výstavných priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline,
Ulica M. R. Štefánika 2.
Výstava potrvá do 28.novembra 2010.
Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Mgr. Milan Mazúr, riaditeľ Považskej galérie umenia
Ing. arch. Juraj Šujan, predseda Slovenskej komory architektov

Galéria je otvorená utorok-piatok 9:00 – 17:00 hod., sobota-nedeľa 10:00 – 17:00 hod.