Pozvánka na vernisáž výstavy

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov a Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Vás pozýva na vernisáž  výstavy diel prihlásených do súťaže CE-ZA-AR 2011 spojenú s odovzdávaním diplomov autorom ocenených a nominovaných diel,

ktorá sa uskutoční

vo štvrtok 29.marca 2012 o 17,00 hod. v Bratislave,

vo výstavných priestoroch na Západnej terase Bratislavského hradu.

   

Juraj Šujan                                                                                                Andrej Kramár

predseda Slovenskej komory architektov                                              vedúci kancelárie NR SR

  

Výstava potrvá do 26.apríla 2012. Galéria je otvorená okrem pondelka, utorok – nedeľa: 11:00 – 17:00 hod.