Pracovné stretnutie zástupcov Mesta Prešov – „STOPY ČASU“

Vážené dámy/vážení páni,

pozývame Vás na pracovné stretnutie zástupcov Mesta Prešov – „STOPY ČASU“ realizované v rámci  projektu „História miest v novodobom dizajne“, PL- schváleného v programe cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK , ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 28. 04. 2017 v priestoroch architektonického ateliéru Archima v Prešove (ul. Štefániková č. 24).

 Cieľom workshopu je stretnutie členov a partnerov projektu za účelom odovzdania pracovných podkladov pre vytvorenie umeleckého diela z bronzu – 3D modelu historického centra mesta Prešov s podstavcom pred Šarišskou galériou, z cieľom oživenia a zatraktívnenia centra mesta Prešov, nielen pre turistov ale aj pre občanov mesta Prešov.

 Plánovaný workshop bude zameraný na získanie najoptimálnejšieho riešenia 3D modelu mesta Prešov, ktorý potrebujeme vytvoriť s Vašou pomocou. Počas dvojdňového pracovného stretnutia Vám budú odovzdané podklady a zadania pre vytvorenie  3D modelu mesta Prešov s vyznačením historických pamiatok, ktoré Vám budú počas workshopu reálne prezentované. Vašou úlohou bude „popasovať“ sa s podkladmi a zadaním a na základe vlastnej predstavy vytvoriť za 30 dní jedinečné umelecké dielo. Následne na základe hodnotenia odbornej poroty bude 1 najlepší variant bronzového 3D modelu premietnutý do finálnej verzie, odliaty a osadený v centre mesta Prešov ako unikátne dielo.

Prihláste sa čím skôr na e-mailovej adrese archima@archima.sk. Do prihlášky  prosím uveďte :

Meno a priezvisko :
Adresa bydliska :
Povolanie:
Tel. kontakt:
E-mail:

Požiadavka na ubytovanie :
26.04.2017       áno / nie
27.04.2017       áno / nie
Program workshopu „Stopy času“:

27.04.2017

09:30 – 10:00 Prezentácia a registrácia účastníkov

10:00 – 10:20 Uvítací príhovor a otvorenie pracovného stretnutia „Stopy času“

10:20 – 11:15 Odborné prednášky

11:15 – 11:30 Prestávka na kávu

11:30 – 12:30 Prezentácia histórie mesta Prešov v novodobom dizajne

12:30 – 14:00 Obed

14:00 – 16:00 Prehliadka centra mesta vyhliadkovým autobusom

16:00    Záver a ukončenie 1.dňa workshopu

28.04.2017

09:00 – 09:15 Otvorenie 2. dňa workshopu

09:15 – 10:15 Prehliadka historických pamiatok mesta

10:15 – 12:00 Návšteva Krajského múzea v Prešove

12:00 – 13:30 Obed

13:30 – 15:30 Odovzdanie podkladov pre prípravu návrhu

15:30    Ukončenie a záver workshopu