prednáška v B.Bystrici 9.10.2015

Milé architektky, architekti a priatelia architektúry,

verím, že hovoriť o dobrých veciach má zmysel a som veľmi rád, že 9. októbra 2015 sa o dobrej architektúre bude hovoriť práve v Banskej Bystrici.

Teším sa, že naše pozvanie prijali:

Ing. arch. Adam Gebrian, český teoretik, kritik a propagátor architektúry,

Ing. arch. Pavol Paňák, 1. podpredseda predstavenstva Slovenskej komory architektov,

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., prodekan Fakulty architektúry STU Bratislava

a ďalší hostia.

Dovoľte mi, aby som Vás v mene organizátorov srdečne pozval do unikátnych priestorov Múzea SNP v Banskej Bystrici, 9.októbra 2015 o 14.00 hod. na inšpiratívne prednášky a stretnutie so zaujímavými  ľuďmi.

Spolu s organizačným tímom veríme, že spoločne strávime príjemné popoludnie a tešíme sa na Vás.

Roman Turčan
regionálny zastupca SKA v Banskej Bystrici

 


POZVÁNKA
TLAČOVÁ SPRÁVA