Predseda SKA zaslal list podpredsedníčke vlády SR

Predseda SKA Ing. arch. Iľja Skoček zaslal list podpredsedníčke vlády SR Mgr. art. Veronike Remišovej, M.A., ArtD..

V liste ocenil vznik ministerstva pre investície a regionálny rozvoj, informoval o návrhu architektonickej politiky SR, ktorú vypracovala SKA a požiadal ju o krátke pracovné stretnutie so zástupcami SKA.

  List - žiadosť o pracovné stretnutie (531,6 KB, 253 hits)